Rozšírenie pre programátorov makier – JP XrayTool

doplnek.png Programujete v OpenOffice.org makrá a potrebujete zistiť vlastnosti či metódy premenných? Alebo potrebujete spúšťať makrá bez toho, aby ste ich museli neustále pracne vyhľadávať v ich zozname? Nainštalujte si rozšírenie JP XrayTool.  

Programátorom makier je známa francúzska knižnica XrayTool, pomocou ktorej môžu zisťovať vlastnosti, metódy, služby či rozhrania premenných OpenOffice.org. Pri praktickej práci z touto knižnicou jej autori predpokladali, že sa bude používať iba ako knižnica. Praktická práca pri programovaní makier pre OpenOffice.org však ukazuje, že sa programátori opakovane vracajú k tým istým premenným, o ktorých potrebujú zistiť príslušné informácie.

Panel nástrojov „JP XrayTool“Panel nástrojov „JP XrayTool“

V tomto (ale nielen v tomto) prípade majú obvykle prichystaných niekoľko procedúr, pomocou ktorých volajú knižnicu XrayTool pre rovnaké premenné (tradične ThisComponent či StarDesktop). Ďalej, hlavne pri ladení makier, je veľmi nepohodlné, ak sa musia ladené makrá volať cez ich správcu – neustále otvárania zoznamu makier a ich vyhľadávanie zbytočne zdržuje.

Z uvedených dôvodov sme pre nich pripravili rozšírenie JP XrayTool v aktuálnej verzii 2010.11.20, ktoré uvedené problémy rieši a uľahčuje prácu pri ladení makier. Po jeho nainštalovaní sa do prostredia OpenOffice.org (moduly Base, Calc, Draw, Impress a Writer) pridá rovnomenný panel nástrojov s jedným tlačidlom XrayTool a rovnaká položka sa pridá aj do menu Nástroje | Prídavky.

 

Pracovné okno „JP XrayTool“Pracovné okno „JP XrayTool“

 

Po stlačení tlačidla XrayTool sa otvorí pracovné okno JP XrayTool, v ktorom si môžete definovať funkcie, ktoré chcete cez toto okno spúšťať. Nové funkcie pridávate v políčku Pridaj funkciu, pričom musíte zadať nielen ich názov, ale aj knižnicu a modul, v ktorých sa nachádzajú. V distribúcii rozšírenia sú automaticky pripravené dve funkcie, pomocou ktorých zavoláte knižnicu XrayTool pre premenné ThisComponent a StarDesktop, čím zároveň na príkladoch vidíte, ako sa tieto odkazy zadávajú.

 

Pridanie funkcie z knižnice „Standard“, modulu „Module1“Pridanie funkcie z knižnice „Standard“, modulu „Module1“

 

 

Pridanie funkcie z knižnice „Standard“, modulu „Module2“Pridanie funkcie z knižnice „Standard“, modulu „Module2“

 

Pokiaľ nezadáte knižnicu a modul (rozšírenie ich prítomnosť kontroluje podľa výskytu bodky v názve), rozšírenie automaticky pridá knižnicu Standard a modul Module1. Pokiaľ zadáte iba jednu bodku, rozšírenie predpokladá, že ste zadali názov modulu, a preto pridá iba knižnicu Standard. Týmto spôsobom môžete procedúry, ktoré chcete spúšťať z týchto modulov, zadávať rýchlejšie a pohodlnejšie.

 

Pridaná funkcia pripravená na spusteniePridaná funkcia pripravená na spustenie

 

Vkladaná funkcia sa po stlačení tlačidla Pridaj pridá v abecednom usporiadaní do zoznamu Funkcie pre spustenie. Vlastné spustenie prevádzate následne tým, že v tomto zozname prejdete na funkciu, ktorú chcete spustiť, a stlačíte tlačidlo OK.

Pravdaže, v rozšírení nájdete okrem možnosti pridávania aj možnosť mazania (tlačidlo Vymaž) funkcií, ktoré nechcete cez toto okno už spúšťať. Na záver, pokiaľ chcete zmeny aj uložiť do vnútorného pracovného súboru rozšírenia, aby sa pamätali pri jeho opätovnom pustení, musíte stlačiť tlačidlo OK. Pozor! Pri stlačení tlačidla Zruš sa akékoľvek zmeny (pridávanie aj mazanie) neuložia a tak isto sa nespustí žiadna funkcia.

Zobrazené vlastnosti premennej „StarDesktop“ v Knižnici „XrayTool 5.2“Zobrazené vlastnosti premennej „StarDesktop“ v Knižnici „XrayTool 5.2“

Pravdaže, hoci účelom rozšírenia je hlavne pohodlnejšie spúšťanie funkcií a procedúr, ktoré sú alebo aj nie sú previazané z knižnicou XrayTool, jeho súčasťou je aj knižnica XrayTool v poslednej verzii 5.2. Jej prostredie (ako celé prostredie rozšírenia) je jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny, angličtiny a francúzštiny. Pretože pôvodná knižnica neumožňovala paralelné jazykové lokalizácie, previedli sme v nej v tomto smere úpravy, ostatné časti zostali bez zmeny, a preto sa jej možnosťami nebudeme zaoberať.

Nastavenie adresára SDK a internetového prehliadačaNastavenie adresára SDK a internetového prehliadača

Na tomto mieste musíme upozorniť všetkých súčasných používateľov knižnice XrayTool, že pred inštaláciou rozšírenia musia manuálne vymazať knižnice XrayTool a XrayDyn, pretože tieto sú obsiahnuté v rozšírení. Po prvotnom spustení si nezabudnite nastaviť, ak používate, aj adresár SDK, internetové prehliadače a ostatné nastavenia XrayTool 5.2.

stahnout.png

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 1
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz