Nastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.org

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Nastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.org

Nastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.org

 |  >

Panel nástrojov TypoJTB Možnosti typografických úprav Možnosť uloženia nastavenia do profilov Možnosti kontroly a úprav úvodzoviek a zátvoriek Nastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.org Možnosti hľadania a náhrad typografických znakov Možnosti nastavenia šírky znakov a medzier Možnosti vkladania špeciálnych znakov Štandardné okno OpenOffice.org pre vkladanie špeciálnych znakov Možnosti vkladania celých textov

Album: Pokročilé úpravy textu - TypoJTB

 
 
woo jaw demo hz