Příklad užití pluginu Diagram

všechny formáty | spustit slideshow

předchozí  |  >

Příklad užití pluginu Diagram

Příklad užití pluginu Diagram

předchozí  |  >

Příklad užití pluginu Diagram Tlačítko Diagrams aktivuje stejnojmenný plugin pro vytváření diagramů Základní přehled dostupných diagramů Lišta Edit umožňuje provádět rozsáhlé úpravy diagramů Paleta barev pro výběr výplně následujícího členu Dialogové okno pro výběr počáteční a koncové barvy gradientu Okno pro přidělování atributů členům diagramu Pomocí Vennova diagramu lze znázornit průniky jednotlivých témat Lehce modifikované okno pro definování atributů členů diagramu Příklad pyramidového diagramu

Album: Diagram

SAP NOW 2019
Sefira
 
 
woo jaw demo hz