Příprava na tabulku pro evidenci docházky

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Příprava na tabulku pro evidenci docházky

Příprava na tabulku pro evidenci docházky

 |  >

Nastavení zaokrouhlování hodnoty v buňce Příprava dat pro jeden předmět a rovné známky Průměr známek z jednoho předmětu Nastavení podmíněného formátování Podmíněné formátování a vzorec pro výpočet průměru Příprava na tabulku pro evidenci docházky Procentuálně vyjádřená docházka Nastavení podmíněného formátování Příprava na tabulku pro celkové známkování Výsledná tabulka celkového přehledu známek celé třídy

Album: Calc - známkování ve škole

IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz