zpět na fotografii

Base » ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
146x150
detail
292x300
popup
487x500
full
585x600
original
619x635
ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků