zpět na fotografii

JP Kerning znaků » Opravený nesprávne zalomený znak Word Joiner za nezalomiteľnú medzeru
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
150x99
detail
300x199
popup
500x331
full
600x397
original
950x629
Opravený nesprávne zalomený znak Word Joiner za nezalomiteľnú medzeru