zpět na fotografii

Novinky v Impress 3.4 » Při přesunu snímků jste informováni o počtu přesouvaných snímků a jejich umístění do nové lokace není již takový problém.
Zvolte si formát tiny
45x45
thumbnail
62x150
small
95x95
detail
124x300
popup
207x500
full
248x600
original
290x701
Při přesunu snímků jste informováni o počtu přesouvaných snímků a jejich umístění do nové lokace není již takový problém.