zpět na fotografii

Práce v tabulkovém procesoru Calc » Příklady předdefinovaných formátů pro hodnotu buňky
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
150x43
detail
300x86
popup
500x144
full
600x173
original
803x231
Příklady předdefinovaných formátů pro hodnotu buňky