zpět na fotografii

Ako vytvoriť rozšírenie » Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
150x105
detail
300x209
popup
500x349
full
600x418
original
932x650
Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu