zpět na fotografii

Ako urobiť percentuálne výpočty v Base » Zadefinovanie neceločíselných vzorcov do príkazu SELECT
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
150x30
detail
300x60
popup
500x100
full
600x119
original
914x182
Zadefinovanie neceločíselných vzorcov do príkazu SELECT