|  >

Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany) Vložená premenná Strana v rámci Nastavenie zarovnávania textu v rámci Definícia premennej „Strana“ Nastavenie ukotvenia a presného umiestnenia rámca na strane Zrušenie okrajov rámca Nastavenie 3 cm okraja záhlavia
Nastavenie zarovnávania textu v rámci

Nastavenie zarovnávania textu v rámci