|  >

Zobrazený pomocný text (čeština) Zobrazený pomocný text (slovenčina) Nová položka v menu panelov nástrojov Zobrazenie licencie počas inštalácie rozšírenia Premenovanie ZIP súboru na OXT rozšírenie Spakovanie rozšírenia do ZIP súboru Vytvorenie súboru „addon.xcu“ Vytvorenie ikony pre panel nástrojov
Zobrazenie licencie počas inštalácie rozšírenia

Zobrazenie licencie počas inštalácie rozšírenia