|  >

Přejmenování listu Odstranění "Nového listu" Zkopírování "Nového listu" a vložení na první pozici Přesunutí listu na druhou pozici Vložení nového listu na první pozici
Odstranění "Nového listu"

Odstranění "Nového listu"