|  >

Okno kukátka Kukátko Správa bodů přerušení Krok přerušení (zastavení makra na určitém místě) Krok ven (příkaz zpět) Krok dovnitř (jeden krok) Krok přes (krok procedury) Příklad výpisu chyby
Příklad výpisu chyby

Příklad výpisu chyby