|  >

Ponuka Začíname prekladať Kód jazyka Jazykové kódy slúžia pre zdieľanie prekladovej pamäti Vytvorenie novej prekladovej pamäti Panel s ikonami Anaphraseus, celkom vpravo Setup (Nastavenie) Súhlas s licenciou Inštalácia extenzie
Vytvorenie novej prekladovej pamäti

Vytvorenie novej prekladovej pamäti