|  >

Využívame svetelné efekty Nastavujeme polohu svetelného zdroja Dialógové okno Farba Záložka Osvetlenie Nastavujeme vzdialenosť kamery Nastavujeme sklon povrchu Nastavujeme Ploché, Phong a Gourand tieňovanie Záložka Tieňovanie
Nastavujeme vzdialenosť kamery

Nastavujeme vzdialenosť kamery