|  >

Funkční nápověda Vstupního pole Pole Proměnné Skrytý text Zvolte si cíl Vložení odkazu Obrázek může být také cílem Text křížového odkazu na obrázek Pole statistika spočítá slova i objekty Do dokumentu lze vložit pole dle vlastní volby
Pole statistika spočítá slova i objekty

Pole statistika spočítá slova i objekty