|  >

Typ pole Nastavit proměnnou Obrázky označené velkými písmeny abecedy Pole Celková doba úprav Vlastnosti dokumentu – Klíčová slova Volba pole Naposledy tisknuto Pole s Informacemi si můžete zaplnit dle svých potřeb Tabulka proměnných Vytvoření seznamu
Vlastnosti dokumentu – Klíčová slova

Vlastnosti dokumentu – Klíčová slova