|  >

Vytvoření Databáze ze sešitu Kontakt Je nutné, zaregistrovat databázi Vytvoření dopisu s využitím karty Databáze Vytvoření adresy na obálce Volby tisku obálky Náhled obálky k tisku Typ pole Nastavit proměnnou Obrázky označené velkými písmeny abecedy
Vytvoření adresy na obálce

Vytvoření adresy na obálce