|  >

Výsledná kontingenční tabulka s datem 1.1.2008 Výsledná kontingenční tabulka Rozšířená nabídka okna Průvodce daty Okno Průvodce daty s vloženými názvy sloupců v jednotlivých polích Okno Průvodce daty Okno Výběr zdroj Průvodce daty – začátek tvorby kontingenční tabulky
Okno Průvodce daty

Okno Průvodce daty