|  >

Informácia o tom, že otvárame zdieľaný zošit Povolenie zdieľania zošitu modulu Calc Regresné funkcie a rozdielové hodnoty v grafe Optimalizačný nástroj Solver Posledná bunka AMJ65536 Funkcie rozbaľovacieho tlačidla v poznámke Kontextové menu vloženej poznámky Poznámky v texte vo verzii OpenOffice.org 3
Optimalizačný nástroj Solver

Optimalizačný nástroj Solver