|  >

Tlačidlo Zdroje dát Označenie a vloženie riadku s adresátom Výber údajov pre vloženie Navigačné menu v liste menu Listy v zošite mzdy data.ods Tabuľka sprievodcu dátami v liste tabulka mesačný sumár Filter tabuľky sprievodcu dátami v liste tabulka mesačný sumár Tu si vyberiete mesiac a rok pre zobrazenie mesačného sumáru
Navigačné menu v liste menu

Navigačné menu v liste menu