|  >

List material v zošite material.ods. Zaškrtávacie políčko, karta Dáta. List data v zošite prehlad faktúry.ods. List faktúry v zošite prehlad faktúry.ods. Tabuľka Sprievodcu dátami. Sprievodca dátami. Filter tabuľky Sprievodcu dátami. Tlačidlo Graf.
List faktúry v zošite prehlad faktúry.ods.

List faktúry v zošite prehlad faktúry.ods.