|  >

Náhled na část dokumentu tvořeného dvěma sekcemi Správa sekcí v okně Vložit sekci/Upravit sekce Správa odkazů v okně Upravit odkazy Jeden z příkladů nastavení sloupců v sekci 05odsazeni.png Podbarvení sekcí obrázkem nebo barvou na kartě Pozadí Úprava vysvětlivek a poznámek pod čarou vložených do sekce V okně Upravit sekce lze vidět syntaxi příkazu vloženého DDE objektu
Správa sekcí v okně Vložit sekci/Upravit sekce

Správa sekcí v okně Vložit sekci/Upravit sekce