|  >

Srovnání SUBTOTAL a SUM - filtrovány položky s hodnotou 200 Srovnání SUBTOTAL a SUM - všechny položky zobrazeny (bez filtru) Využití funkce INDIRECT Možnosti funkce OFFSET Snadné otočení matice pomocí funkce INDEX Využití funkce CELL pro určení lichých a sudých řádků Nejpraktičtější informace funkce CELL Srovnání funkcí LOOKUP a VLOOKUP
Možnosti funkce OFFSET

Možnosti funkce OFFSET