|  >

Súbor  | Tlač... Tlačidlo Náhľad strany Náhľad vzorového dokumentu pred úpravou Zrušenie hlavičky Zrušenie päty Výber Formát strany v režime Náhľad strany Hlavička (štýl strany : Východzie) Náhľad strany s vyplnenými údajmi v hlavičke a päte
Zrušenie hlavičky

Zrušenie hlavičky