Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“

Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“

 |  >

Oznam o neúspešnom hľadaní ďalších jednoznakových predložiek a spojok Zamenená medzera za spojkou „A“ za znak WJ Nájdená jednoznaková spojka „A“ na konci riadku Pracovné okno „Nastavenie odsekov“ Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“ Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“ Okno „Nastavenie rozostupu a šírky znakov“ Nastavenie kerningu reťazca znakov „VA“ Nastavenie šírky nezalomiteľnej medzery Okno „Nastavenie odsekov“

Album: JP Kerning znaků

 
 
woo jaw demo hz