Pokus o pridanie farby s už existujúcim pomenovaním

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Pokus o pridanie farby s už existujúcim pomenovaním

Pokus o pridanie farby s už existujúcim pomenovaním

 |  >

Pracovné okno „Voľby“ Odstránenie farby z palety Zmena definície farby v režime CMYK Pokus o pridanie farby s už existujúcim pomenovaním Výzva na zadanie nového názvu Pracovné okno „Farba“ Zmena zobrazenia ľavej farebnej škály Zmena odtieňa pravej farebnej škály

Album: Nové barvy v OO.org

 
 
woo jaw demo hz