Vlastná príprava nálepky na záložke „Formát“

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Vlastná príprava nálepky na záložke „Formát“

Vlastná príprava nálepky na záložke „Formát“

 |  >

Záložka „Kótovacie čiary“ v novom obrázku Kontextové menu „kružnice“ Nastavenie veľkosti a umiestnenia kružnice Nastavenie neviditeľnej výplne Nastavenie zaoblenia uhlov pri obdĺžnikoch Kontextové menu vrstvy „Kótovacie čiary“ Zakázanie tlače a zmeny objektov vo vrstve „Kótovacie čiary“ Vlastná príprava nálepky na záložke „Formát“

Album: CD a DVD popisky v Draw

 
 
woo jaw demo hz