|  >

Zobrazené celočíselné percentuálne výsledky Príklad definovania celočíselných údajov Zobrazené percentuálne výsledky v definovanom pohľade Zadanie vstupných údajov do tabuľky Definícia pohľadu po vložení vzorcov do SQL príkazu Zadanie vzorcov do SQL príkazu Prepnutie do režimu priameho zadania SQL príkazu Definícia tabuľky pre sledovanie zmätkov a opráv
Zadanie vzorcov do SQL príkazu

Zadanie vzorcov do SQL príkazu