|  >

Formátovanie buniek vo výstupnej zostave Zadefinovanie neceločíselných vzorcov do príkazu SELECT Zobrazené celočíselné percentuálne výsledky Príklad definovania celočíselných údajov Zobrazené percentuálne výsledky v definovanom pohľade Zadanie vstupných údajov do tabuľky Definícia pohľadu po vložení vzorcov do SQL príkazu Zadanie vzorcov do SQL príkazu
Príklad definovania celočíselných údajov

Príklad definovania celočíselných údajov