předchozí  |  >

Výstupná zostava po úprave formátovania Formátovanie buniek vo výstupnej zostave Zadefinovanie neceločíselných vzorcov do príkazu SELECT Zobrazené celočíselné percentuálne výsledky Príklad definovania celočíselných údajov Zobrazené percentuálne výsledky v definovanom pohľade Zadanie vstupných údajov do tabuľky Definícia pohľadu po vložení vzorcov do SQL príkazu
Výstupná zostava po úprave formátovania

Výstupná zostava po úprave formátovania