|  >

Vyhľadanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Skopírovanie makra do pomocného adresára Kompletne pripravené makro v module „Main“ Možnosť premenovania modulu „Module1“ Automaticky vytvorený modul Vložená knižnica „SuperbChemistry“ Vloženie novej knižnice „SuperbChemistry“ Správca makier v OpenOffice.org
Možnosť premenovania modulu „Module1“

Možnosť premenovania modulu „Module1“