|  >

Vytvorenie súboru manifest.xml Vymazanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Vyhľadanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Skopírovanie makra do pomocného adresára Kompletne pripravené makro v module „Main“ Možnosť premenovania modulu „Module1“ Automaticky vytvorený modul Vložená knižnica „SuperbChemistry“
Skopírovanie makra do pomocného adresára

Skopírovanie makra do pomocného adresára