|  >

Vložený odkaz na makro v menu „Nástroje | Přídavky“ Vložený odkaz na makro v menu „Formát“ Zobrazený panel nástrojov v prostredí OpenOffice.org Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu Jazykovo lokalizované zobrazenie názvu panelu nástrojov Jazyková lokalizácia panelu nástrojov Zoznam definičných súborov v manifest.xml Príklad rozšírenia uloženého na extensions.services.openoffice.org
Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu

Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu