|  >

Vlastné menu „Chemie“ s podmenu „Formátovaní“ Vložený odkaz na makro v menu „Nástroje | Přídavky“ Vložený odkaz na makro v menu „Formát“ Zobrazený panel nástrojov v prostredí OpenOffice.org Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu Jazykovo lokalizované zobrazenie názvu panelu nástrojov Jazyková lokalizácia panelu nástrojov Zoznam definičných súborov v manifest.xml
Vložený odkaz na makro v menu „Formát“

Vložený odkaz na makro v menu „Formát“