|  >

Před použitím makra je třeba první řádek tabulky přesunout na první řádek listu Výchozí tabulka, kterou si přejeme rozdělit na jednotlivé části Před provedením rozdělení je třeba operaci potvrdit a vybrat lokaci, kam se umístí nové soubory Výchozí paleta barev v LibreOffice nedisponuje příliš velkým počtem barevných odstínů Okno Oblast pro otevření palety barev Barevných odstínů si můžete do programu umístit velké množství, ale palety s velkým počtem barev se pomaleji načítají V okně makra vybíráme, zda se komprese použije na vybraný obrázek, nebo na všechny obrázky Tlačítko doplňku PixCompress
Barevných odstínů si můžete do programu umístit velké množství, ale palety s velkým počtem barev se pomaleji načítají

Barevných odstínů si můžete do programu umístit velké množství, ale palety s velkým počtem barev se pomaleji načítají