|  >

Před použitím makra je třeba první řádek tabulky přesunout na první řádek listu Výchozí tabulka, kterou si přejeme rozdělit na jednotlivé části Před provedením rozdělení je třeba operaci potvrdit a vybrat lokaci, kam se umístí nové soubory Výchozí paleta barev v LibreOffice nedisponuje příliš velkým počtem barevných odstínů Okno Oblast pro otevření palety barev Barevných odstínů si můžete do programu umístit velké množství, ale palety s velkým počtem barev se pomaleji načítají V okně makra vybíráme, zda se komprese použije na vybraný obrázek, nebo na všechny obrázky Tlačítko doplňku PixCompress
Výchozí tabulka, kterou si přejeme rozdělit na jednotlivé části

Výchozí tabulka, kterou si přejeme rozdělit na jednotlivé části