|  >

stavení rotace v buňce  o 45 ° Nastavení orientace v buňce shora dolu Nastavení zarovnání nahoru Nastavení zarovnání zprava Nastavení barvy v buňce Nastavení orientace v buňce shora dolu Nastavení zarovnání nahoru Nastavení zarovnání zprava
Nastavení zarovnání zprava

Nastavení zarovnání zprava