|  >

21_6 Nastavení přeškrtnutí textu v buňce.png stavení rotace v buňce  o 45 ° Nastavení orientace v buňce shora dolu Nastavení zarovnání nahoru Nastavení zarovnání zprava Nastavení barvy v buňce Nastavení orientace v buňce shora dolu Nastavení zarovnání nahoru
Nastavení zarovnání nahoru

Nastavení zarovnání nahoru