|  >

Meníme škálu a hĺbku priestorového textu Zaobľujeme rohy kocky Meníme zaoblenie rohu v priestorovom texte Záložka Geometria Upravujeme ihlan na obľúbenú položku v dvoch režimoch atribútov Kreslíme kocku Prevádzame eliptický výsek na 3D objekt a na kruhový objekt Dialógové okno 3D efekty, záložka Obľúbené
Kreslíme kocku

Kreslíme kocku