|  >

Meníme písmeno O na priestorový kruhový výsek Meníme škálu a hĺbku priestorového textu Zaobľujeme rohy kocky Meníme zaoblenie rohu v priestorovom texte Záložka Geometria Upravujeme ihlan na obľúbenú položku v dvoch režimoch atribútov Kreslíme kocku Prevádzame eliptický výsek na 3D objekt a na kruhový objekt
Meníme zaoblenie rohu v priestorovom texte

Meníme zaoblenie rohu v priestorovom texte