|  >

Nakreslená sliepka Odstraňujeme prebytočné tiene Dialógové okno Previesť na mnohouholník Menu Upraviť | Previesť | Do polygónu Dialógové okno Mozaika Dialógové okno Reliéf Dialógové okno Posterizovať Dialógové okno Stmavnutie
Menu Upraviť | Previesť | Do polygónu

Menu Upraviť | Previesť | Do polygónu