|  >

Nahrádzame farby Dialógové okno Kvapkadlo Nakreslená sliepka Odstraňujeme prebytočné tiene Dialógové okno Previesť na mnohouholník Menu Upraviť | Previesť | Do polygónu Dialógové okno Mozaika Dialógové okno Reliéf
Odstraňujeme prebytočné tiene

Odstraňujeme prebytočné tiene