|  >

Prevádzame štvorec na krivku Ponuka menu Upraviť | Previesť Kreslíme a upravujeme voľnú čiaru Kreslíme a upravujeme mnohouholník Kreslíme mnohouholník so stranami 45° Upravujeme zakrivenie v hladkom a uhlovom bode Upravujeme krivku Panel objektov - funkcie pre úpravu kriviek
Kreslíme a upravujeme mnohouholník

Kreslíme a upravujeme mnohouholník