|  >

Ponuka menu Upraviť | Previesť Kreslíme a upravujeme voľnú čiaru Kreslíme a upravujeme mnohouholník Kreslíme mnohouholník so stranami 45° Upravujeme zakrivenie v hladkom a uhlovom bode Upravujeme krivku Panel objektov - funkcie pre úpravu kriviek Kreslíme krivku
Kreslíme mnohouholník so stranami 45°

Kreslíme mnohouholník so stranami 45°