|  >

Změna vlastností písma Vložení textové oblasti Nastavení šířky a výšky oblasti Nastavení pozadí oblasti Základní obdélník Panel Kresba, nástroj pro výběr (šipka) Panel Kresba Aplikace Draw
Nastavení pozadí oblasti

Nastavení pozadí oblasti