|  >

Výsledná vizitka, ale sama Změna vlastností písma Vložení textové oblasti Nastavení šířky a výšky oblasti Nastavení pozadí oblasti Základní obdélník Panel Kresba, nástroj pro výběr (šipka) Panel Kresba
Nastavení šířky a výšky oblasti

Nastavení šířky a výšky oblasti