|  >

Možnosti použití funkce v sešitu Dialog pro počítání spotřeby Dialog podmíněného formátování 25_0 Kontrola vstupnÝch dat 25_1 Dialog pro kontrolu vstupnÝch dat 25_2 Zßlo×ka Nßpovýda p°i vstupu 25_3 Zßlo×ka ChybovÚ hlßÜenÝ 25_4 ZobrazenÝ nßpovýdy
25_0 Kontrola vstupnÝch dat

25_0 Kontrola vstupnÝch dat