|  >

25_0 Kontrola vstupnÝch dat 25_1 Dialog pro kontrolu vstupnÝch dat 25_2 Zßlo×ka Nßpovýda p°i vstupu 25_3 Zßlo×ka ChybovÚ hlßÜenÝ 25_4 ZobrazenÝ nßpovýdy 25_5 ZobrazenÝ upozornýnÝ 25_0 Kontrola vstupnÝch dat 25_1 Dialog pro kontrolu vstupnÝch dat
25_3 Zßlo×ka ChybovÚ hlßÜenÝ

25_3 Zßlo×ka ChybovÚ hlßÜenÝ